Боднар Лілія Анатоліївна

Резюме

Боднар Л. А. – к.т.н., доцент кафедри теплоенергетики ВНТУ.

Аккаунт в Google Академії  http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=xh2u2YEAAAAJ

 В 2005 р. закінчила наукову магістратуру ВНТУ.

В 2009 р. закінчила аспірантуру, а в 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему "Енергетична та екологічна ефективність водогрійних котлів малої потужності".

З 2009 р. Боднар Л. А. працює на кафедрі теплоенергетики.

Коло наукових інтересів – дослідження екологічних та енергетичних характеристик теплогенерувального обладнання на традиційних та альтернативних джерелах енергії.

Спрямованість дипломних робіт під керівництвом Боднар Л. А. – впровадження енергозберігаючих технологій в котельнях, ТЕЦ.

Боднар Л. А. опублікувала понад 40 наукових статей, 21 патент на корисну модель, 1 монографію, 4 навчальних посібника, підготувала рукописи 4-х методичних вказівок і подала до друку. Крім зазначених робіт Боднар Л. А. розробила 5 дистанційних курсів.

Боднар Л. А. читає лекції і проводить практичні заняття з таких дисциплін: "Екологічні аспекти виробництва енергії" (4 курс), "Високотемпературні процеси та установки (4 курс)", "Теплотехнологічні установки (4 курс, для спеціальності "Енергетичний менеджмент")", "Синтез теплоенергетичних та теплотехнологічних систем (5 курс), "Енергетичні установки (3 курс)", "Методи інтенсифікації теплообміну" (5 курс), "Проектування, монтаж та експлуатація теплотехнологічних установок" (4 курс).

Боднар Л. А. приймала активну участь у таких конференціях:

1. IX Міжнародна конференція “Контроль і управління в складних системах (КУСС–2008)” (м. Вінниця, 2008 р.);

2. 5–а Міжнародна науково–практична конференція “Проблеми економії енергії” (м. Львів, 2008 р.); 

3. Науково – технічна конференція “Енергозбереження в галузях національного господарства” (м. Вінниця, 2009 р.);

4. Всеукраїнський семінар молодих учених та студентів “Еколого - економічні аспекти теплоенергетики” (м. Рівне, 2009 р.);

5.  Міжнародна науково-технічна конференція "Інноваційні технології в будівництві" (м. Вінниця, 2010 р.);

6. Всеукраїнська науково-технічна конференція "Енергоефективність в галузях економіки Україниі" (м. Вінниця, 2011 р.);

7. Міжнародна науково-технічна конференція "Інноваційні технології в будівництві" (м. Вінниця, 2012 р.);

Крім того, Боднар Л. А. приймала активну участь у науково – технічних конференціях професорсько – викладацького складу, співробітників та студентів університету за участю працівників науково-дослідних організацій та інженерно – технічних працівників підприємств м. Вінниці та області протягом навчання та роботи у ВНТУ.